Book Name: Yazeed Par Lanat Ka JawazAuthor Name : Allama Abdul Rahman Ibn Al Jauzi R.ATarjuma: Allama Syed Ishtiaq Hussain Shah GilaniBook Language : Urdu- اردوکتاب کا نام : یزیدپر لعنت کا جوازمصنف کا نام : علامہ عبدالرحمن ابن جوزی علیہ الرحمہترجمہ : علامہ سید اشتیاق...